header banner hema
Opvoeding peuter

Welke soorten opvoedingsstijlen bestaan er?

Als je zwanger bent heb je misschien al een heel precies beeld van wat voor moeder je wilt zijn, of wat voor soort ouders jullie willen worden. Ga je het opvoeden van je kind hetzelfde doen als jouw ouders? Of juist helemaal anders? Of zie je wel hoe het loopt? Er zijn veel verschillende soorten opvoedingsstijlen en veel ouders gebruiken van iedere stijl wel iets. Welke stijl van opvoeden past bij jou? Lees hier wat het effect is op jouw kind.

De autoriatieve opvoedingsstijl, gezaghebbend

Bij deze manier van opvoeden is begrip en respect voor het kind belangrijk. Je respecteert de gevoelens van je kind en je biedt hulp bij het oplossen van problemen. Maar je zorgt er wel voor dat je kind afhankelijk wordt van jouw hulp. Er wordt veel gepraat om gevoelens te uiten en als ouder ben je warm en liefdevol naar je kind toe.

Maar als ouder ben jij wel diegene die de regels maakt, alleen geef je er wel een uitleg bij waarom de regels er zijn. Je laat je kind best wel vrij en hij mag zijn eigen beslissingen nemen, tot op zekere hoogte. Er worden duidelijke regels en richtlijnen gesteld, waar je kind zich aan moet houden. Zo wordt er al snel een bepaalde volwassenheid en onafhankelijkheid van je kind verwacht, al groeit dit wel mee met de leeftijd.

Bij deze opvoedstijl wordt slecht gedrag gestraft, maar dat doe je wel op een beheerste manier en je vertelt duidelijk waarom er gestraft wordt.

Kinderen die op deze manier worden opgevoed hebben vaak veel zelfvertrouwen, maar ook meer succes op academisch gebied.
De autoritaire opvoedingsstijl, “omdat ik het zeg!”

Dit is een opvoedstijl die vroeger veel voor kwam en tegenwoordig nog erg populair is in Aziatische landen. Autoritaire ouders zijn strikte ouders. Als je een autoritaire opvoedingsstijl naleeft, heb je strakke regels en hoge verwachtingen van je kind. Ook wordt er weinig uitleg gegeven over het waarom van de regels. Je vindt gehoorzaamheid erg belangrijk en het kind mag niet over grenzen heen.

Bij dit soort opvoeding wordt het kind niet vrijgelaten in zijn keuzes, die worden namelijk opgelegd. Dit doen ouders niet met slechte bedoelingen, maar omdat ze denken dat dit het beste is.
Bij het straffen kunnen autoritaire ouders best boos worden en geven vaak geen echte reden waarom. De ouder is de baas en het kind is ondergeschikt.

Kinderen die op een autoritaire manier worden opgevoed kunnen angstig en volgzaam worden, maar soms ook juist rebels en agressief gedrag vertonen. Het is niet goed voor de zelfstandigheid en vaak krijgen de kinderen weinig zelfvertrouwen. De kans bestaat dat er veel strijd ontstaat en er een grotere afstand komt tussen de ouders en het kind.

baby kleertjes banner

De permissieve opvoedstijl, vrije opvoeding

Deze manier van opvoeden is het tegenovergestelde van autoritair. Je bent een meegaande en soepele ouder, die houdt van een vrije aanpak. Je hebt oog voor de keuzes en behoeftes van je kind en er zijn weinig regels. Bij deze opvoedingsstijl is gelijkwaardigheid erg belangrijk en zijn er vaak weinig conflicten. Het kind mag bijna alles en krijgt de ruimte om zijn eigen persoon te worden. Ouders maken nagenoeg geen gebruik van belonen en straffen en het kind mag bijna alles.

Het resultaat van deze opvoeding is vaak dat kinderen al snel gewend zijn om hun eigen weg te gaan. Maar deze kinderen kunnen ook verwend zijn en problemen hebben met autoriteit.

Verwaarlozende opvoeding

Deze manier van opvoeden heeft weinig uitleg nodig. Ouders zijn amper betrokken bij hun kind en kijken er weinig naar om. Er zijn geen grenzen, maar ook geen aandacht. De emoties, gedachten en gevoelens van het kind worden genegeerd en het kind wordt alleen voorzien in de basisbehoefte (eten, drinken, onderdak).
Deze kinderen ervaren weinig liefde weinig en hebben vaak het gevoel dat ze er niet toe doen.
Onstabiele opvoedstijl, tegenstrijdig

Wanneer je als twee totaal verschillende ouders samen een kind gaat opvoeden, kan dit het resultaat worden. Dat je als partners totaal verschillende ideeën hebt over het opvoeden. Papa zegt nee, mama zegt ja, en andersom. Het kind raakt hiervan in de war en weet niet meer naar wie hij moet luisteren. Daardoor durven ze laten vaak geen keuzes te maken en zijn ze vaak emotioneel geblokkeerd.

Overbeschermende opvoedingsstijl

Hierbij geven de ouders het kind heel veel aandacht, omdat ze bang zijn dat het kind iets overkomt. Buiten spelen is voor deze kinderen vaak niet normaal, omdat ouders het te gevaarlijk vinden.

Dit zijn de zogenaamde ‘curling ouders’ die alle obstakels voor hun kind wegmaaien. Het resultaat is vaak afhankelijke kinderen met weinig zelfvertrouwen, die zichzelf niet goed kunnen ontplooien. Ze geven vaak anderen de schuld van hun fouten.

Lees ook: Tips hoe je het zelfvertrouwen van een peuter kan vergroten!

Perfectionistische opvoeding

Bij dit soort opvoedingsstijl hebben ouders (veel te) hoge verwachtingen. Vaak willen ze dat het kind alles gaat bereiken wat de ouder zelf niet gelukt is. De kinderen staan onder hoge druk, worden gevormd naar de wens van hun ouders en mogen niet zelf kiezen.

Emotioneel coachende opvoedstijl

Een manier van opvoeden die veel ruimte biedt voor emoties, maar juist ook tijd heeft voor de negatieve emoties. Deze ouders zijn zich bewust van eigen gevoelens en raken niet bezorgd en in de war door de emoties van een kind.

Je gebruikt emotionele momenten om te luisteren, mee te voelen en te troosten. Maar ook om grenzen toe te passen en een kind te leren wat een acceptabele expressie is om emoties aan te pakken.
Deze manier van opvoeden geeft kinderen vertrouwen op hun gevoelens, emoties reguleren en problemen op te lossen. Zelfrespect en goed met anderen overweg kunnen.

Je kind body positive opvoeden

Wat eigenlijk in elke soort opvoedstijl terug moet komen is body positivity, oftewel lichaam positiviteit. Je leert je kind van jongs af aan dat alle lichamen prachtig zijn, ook al is het niet perfect. Dat hij anderen kinderen niet mag plagen met hun uiterlijk. Iedereen is gelijk, hoe je er ook uit ziet. Meer weten? Lees dan deze blog over body positive opvoeden.

Natuurlijk zijn er nog meer manieren van opvoeden, zoals genderneutraal opvoeden en antroposofisch opvoeden.
Ben jij benieuwd op welke manier jij je kinderen opvoedt? Hier kan je een test doen en nog meer lezen over andere soorten opvoedstijlen uit andere landen of als jij en jouw partner niet op een lijn zitten over de opvoeding!

Lees ook: Tips bij het belonen en straffen van een peuter!de online drogist alles voor moeder en baby banner

Meer lezen

vadersschapsverlof 2019