header banner hema
Nieuws

Pleegouder worden! Antwoord op veelgestelde vragen!

Wist je dat er ongeveer 20.000 kinderen in een pleeggezin wonen? Pleegouders zijn dus heel erg belangrijk en nog steeds heel hard nodig. Weet jij wat het inhoudt om voor pleegkinderen te zorgen en hoe pleegouder worden in zijn werk gaat?

monuta banner sponsored

Wat is een pleegouder?

Om welke reden dan ook kunnen biologische ouders soms niet voor hun eigen kind(eren) zorgen. Heel pijnlijk natuurlijk en vaak gaat er best veel aan vooraf aan het uit huis plaatsen van een kind. Pleegouders zijn mensen die tijdelijk zorgen voor een kind waarvan de ouders het niet kunnen doen.

Wist je dat bijna de helft van de pleegkinderen wonen bij bekenden? Je kunt bijvoorbeeld pleegouder worden voor kinderen van familie of bekenden. We spreken dan over netwerkpleegzorg. Voor de kinderen kan het fijn zijn om toch in een soort vertrouwde omgeving te komen. In plaats van in een vreemd gezin dat ze nog niet kennen.
Moet je zelf ouder zijn om een pleegkind te nemen?

Je denkt misschien dat je alleen pleegouder kunt worden als je al kinderen hebt. Alsof je moet bewijzen dat je een goede pleegouder kunt zijn door te laten zien dat het met je eigen kinderen goed gaat.

Maar niets is dus minder waar. Men zoekt juist vaak pleegouders zonder kinderen voor kinderen die een rustige omgeving nodig hebben. Veel pleegkinderen hebben vervelende dingen meegemaakt en kunnen alle aandacht goed gebruiken.

cheezzbaby banner

Hoe lang blijft een pleegkind?

Hoe lang een pleegkind bij de pleegouder blijft is heel afhankelijk van de situatie. Soms is er maar enkele dagen crisisopvang nodig. Maar het kan ook zo zijn dat een pleegkind jaren blijft. Er kan ook worden gekozen voor weekend- of vakantieopvang bij de pleegouders. De biologische ouders kunnen tijdelijk niet voor het kind zorgen en hoe lang dat is wordt meestal niet van tevoren bekend gemaakt.

Zijn pleegkinderen moeilijk opvoedbare kinderen?

Nee, de kinderen zijn niet per definitie moeilijk opvoedbaar. Denk er wel aan dat er een reden is dat de kinderen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Welke reden dat ook is, het kind gaat hierdoor wel door een moeilijke periode.

Niet bij je ouders kunnen zijn is moeilijk, hoe jong of oud je ook bent. Misschien zijn er heftige dingen gebeurd waar het pleegkind best last van kan hebben. Een pleegkind zal dan ook wel een ‘rugtasje’ meenemen naar het pleeggezin waar hij terecht komt.

Hoe wordt je pleegouder?

Ben je van plan om pleegouder te worden, of wil je daar extra informatie over inwinnen? Om te beginnen meld je je aan als aspirant-pleegouder. Daarna doe je mee aan het introductieprogramma. Als de pleegzorg instelling je geschikt vindt, kom je in het bestand als pleegouder.

Hoeveel pleegkinderen mag je nemen?

Er is op dit moment geen grens aan hoeveel pleegkinderen een pleeggezin mag opnemen. Wel wordt er per kind gekeken welke omgeving bij hem past. Sommige kinderen gedijen goed in een druk gezin, andere kinderen hebben meer rust nodig.

Zijn er meerdere kinderen uit een gezin die pleegzorg nodig hebben? Dan wordt er eerst uitgekeken naar een pleeggezin die alle kinderen kan opvangen, zodat de broertjes en zusjes bij elkaar kunnen blijven.
pleegouder worden eisen

Waar meld je je aan?

Op de website van Open Je wereld Nu kun je eerst een pleegoudertest doen om te kijken of je in aanmerking komt als pleegouder. Je kunt ook bij Pleegzorg Nederland een informatiepakket over pleegzorg aanvragen.

In het informatiepakket vind je alles wat je wilt weten, plus data en locaties voor de informatieavonden. Na een bezoek aan een informatieavond kun je je aanmelden als pleegouder.

Kan iedereen zomaar pleegouder worden?

Zoals je eerder hebt kunnen lezen wordt aan je gezinssamenstelling geen eisen gesteld. Je hoeft dus niet getrouwd te zijn of kinderen te hebben. Verder moet je minimaal 21 jaar oud zijn en een stabiele leefsituatie hebben.

Er is geen leeftijdsgrens gesteld aan hoe oud een pleegouder maximaal mag zijn. Wel is de richtlijn dat er tussen een pleegouder en pleegkind maximaal 42 jaar leeftijdsverschil mag zitten. Om pleegouder te kunnen worden, heb je een Verklaring van Geen Bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming nodig.

Kan je een pleegkind adopteren?

In principe worden pleegkinderen niet geadopteerd. De intentie is dat pleegzorg altijd tijdelijk is. Het uiteindelijke doel is dat kinderen weer bij hun eigen ouders gaan wonen. Daarom houden de kinderen ook altijd contact met hun biologische ouders wanneer ze in een pleeggezin verblijven. Lees hier meer over een baby adopteren.

Pleegouder worden! Het is een grote stap en ook heel ingrijpend voor de rest van je gezin. Zijn je kinderen al wat ouder? Heb het er dan eerst over voor je een pleegkind in je gezin op neemt. Vertel wat het inhoudt en waarom het zo belangrijk is. Wat denk je, is pleegouder worden iets voor jullie?

Lees ook: Elk kind verdient het om zijn verjaardag te kunnen vieren!zwitsal box banner

Meer lezen

vadersschapsverlof 2019
error: Inhoud is beschermd !!